O nama

O NAMA

Q-Club je humanitarna, nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija osnovana u aprilu 2006. godine od strane osoba ugroženih HIV-om i obolelih od AIDS-a na nacionalnom nivou, sa sedištem u Beogradu.

Naša vizija:

Unapređeno  društvo u kojem su svi svesni svog statusa i imaju najviše standarde zaštite, a ljudi koji žive sa HIV-om se tretiraju kao ravnopravni građani u pogledu dostojanstva i pravde. To je svet u kojem svi znaju kako da se zaštite od HIV infekcije i istovremeno doprinose jačanju inkluzije osoba koje nisu uspele da zaštite, ali koje imaju potrebu i pravo za uključenost u svakodenevne društvene  tokove.


Naša misija:

Unapređivanje kvaliteta života osoba koje žive sa HIV-om i obezbeđivanje uslova za njihovo ravnopravno učešće u društvu, kroz zagovaranje, pružanje direktne podrške osobama koje žive sa HIV-om, edukativne programe i podizanje svesti javnosti o HIV/AIDS-u. Putem saradnje, razmenjujući ideje i primere dobre prakse pronalazimo odgovarajuća rešenja u borbi protiv HIV/AIDS-a. Sa dobrim rešenjima trudimo se da utičemo na proces donošenja odluka na nacionalnom nivou, gradeći partnerske odnose u cilju poboljšanja položaja osoba koje žive sa HIV-om. Celokupan rad organizacije baziran je na principu većeg uključenja osoba ugroženih HIV-om  uz puno zalaganje za primenu međunarodnih deklaracija kojih je naša zemlja potpisnica.
Verujemo da radimo na način na koji naša vizija  postaje realnost. 

 

Naša razmišljanja:

Q-Club blisko sarađuje sa velikim brojem ljudi koji su direktno ili indirektno ugroženi HIV-om, uključujući doktore, pravnike i druge stručnjake, razne domaće, međunarodne institucije i organizacije od značaja za rešavanje relevantnih problema. Kroz saradnju, razmenu ideja i primera dobre prakse promalazimo odgovarajuća rešenja u borbi protiv HIV/AIDS-a. Dolaskom do dobrih rešenja u mogućnosti smo da utičemo na proces donošenja odluka na nacionalnom i regionalnom nivou stvarajući partnerske odnose, a sve u cilju da se poboljša položaj osoba koje žive sa HIV-om.

Verujemo da radimo na način na koji naše vizije postaju realnost.

 

 

Five year report

APR