Evropski HIV pravni forum

ehlf.jpg

Naziv projekta: Evropski HIV pravni forum

Trajanje projekta: 2014/2015

Partneri: AIDS Action Europe, LILA Milano (Italija), Hungarian Civil Liberties Union (Mađarska), National AIDS Trust (Velika Britanija), SOA AIDS Netherlands, AIDES (France), SIEC Plus (Poljska), CASCADES (Španija), PRAXIS (Grčka), Deutsche AIDS Hilfe (Nemačka), Q-klub (Srbija)

Cilj projekta: Projekat će se tokom 2014/2015 fokusirati na zakonsku situaciju migranata koji žive sa HIV-om u neregulisanoj situaciji, a u vezi sa pristupom zdravstvenim uslugama i zdravstvenom osiguranju.

Opis: Tokom prehodnih godina raslo je interesovanje unutar organizacije AIDS Ation Europe o zakonskim problemima vezanim za HIV, pa je odatle proizašao Evropski HIV pravni forum. Ova inicijativa okuplja pravnike kako bi zajednički pratili, savetovali, ali i delovali kad god su ljudska prava osoba koje žive sa HIV-om ugrožena.

Tokom 2012. godine je obavljeno istraživanje u Švajcarskoj, Italiji, Mađarskoj, Velikoj Britaniji i Holandiji. Upitnik je dao vrlo važan uvid u razlike u sistemima zdravstvene zaštite, ali i efektima na dostupnost terapije i usluga za neregulisane migrante u pet zemalja koje su učestvovale u pilot fazi ovog istraživanja. U drugoj, tekućoj fazi projekta uključeno je 10 uglednih organizacija iz različitih zemalja širom Evrope. Q-klub je ponosan da je uključen u rad sa ovim partnerima na ovako važnom projektu. 

Izveštaj 5 godina

APR