Javno zastupanje (zagovaranje) u okviru zdravstvene zaštite

obuka-jz.jpg

Naziv projekta: Javno zastupanje (zagovaranje) u okviru zdravstvene zaštite

Trajanje: Dva meseca (novembar i decembar 2014. godine)

Donator: GlaxoSmithKleine

Partneri: Građanske inicijative

Cilj projekta: Doprinos izgradnji civilnog društva, konkretno udruženja pacijenata, za javno zastupanje u oblasti zdravstvene zaštite.

Opis: Projektom je predviđeno izvođenje obuke „Javno zastupanje (zagovaranje) u okviru zdravstvene zaštite“, koja je bila održana od 28. do 30. novembra 2014. godine.

Cilj treninga bio je da doprinese izgradnji civilnog društva, konkretno udruženja pacijenata, za javno zastupanje u oblasti zdravstvene zaštite; da osnaži udruženja pacijenata kako bi mogli da stvore partnerstva sa drugim zainteresovanim stranama u cilju unapređenja sistema zdravstvene zaštite kao i da doprinesu aktivnijem uključivanju pacijenata u razvoj politika i standarda koji na njih imaju uticaj. Pored toga, jedan od ciljeva treninga bio je da obezbedi informacije o zakonskom okviru koji reguliše prava i obaveze pacijenata, te da identifikuje mogućnosti za saradnju i zajedničke akcije.

Trening sprovele su treneri Tima TRI, Snežana Stojanović i Sonja Todorović. Učesnici su imali priliku da kroz kombinaciju predavanja i praktičnih vežbi nauče veštine i saznaju o procesu javnog zastupanja sa posebnim fokusom na oblast zdravstvene zaštite, gde oni inače ostvaruju svoje interese.

Na jednoj od sesija sa učesnicima je o situaciji u zdravstvenoj zaštiti i mogućnostima za unapređenje položaja pacijenata razgovarao dr Dragan Delić, predsednik Lekarske komore Srbije.

Rezultat: Obuku je prošlo 20 polaznika iz 20 organizacija civilnog sektora

Izveštaj 5 godina

APR