Testiranje na HIV

testiranje.jpg

Naziv projekta: Testiranje na HIV

Trajanje: Dva meseca (novembar i decembar 2014. godine)

Donator: GlaxoSmithKleine

Partneri: Asocijacija Duga, Institut za javno zdravlje Srbije, Gradski zavod za javno zdravlje Beograda

Cilj projekta: Unapređenje dostupnosti testiranja na HIV i povećanje svesti o važnosti i prednostima poznavanja sopstvenog HIV statusa.

Opis: Tokom novembra i decembra 2014 organizovana su brza terenska dobrovoljna savetovanja i testiranja na HIV. Testiranjem su bile obuhvaćene gej populacija sa testiranjem ispred gej klubova i studenti, u studentskim domovima.

Budući da je druga po redu pan-evropska akcija Evropska nedelja testiranja na HIV organizovana u periodu od 21. do 28. novembra, pa su aktivnosti testiranja iz ovog projekta bile povezane sa ovom manifestacijom i akcijom koja je bila sprovedena na teritoriji cele Republike Srbije.

Akcijom brzog testiranja su obuhvaćeni sledeći beogradski studentski domovi:

  • Studentski dom „Kralj Aleksandar I“
  • Studentski dom „Karaburma“
  • Studentski dom „4. april“
  • Studentski dom „Rifat Burdžević“
  • Studentski dom „Slobodan Penezić“
  • Studentski dom „Patris Lumumba“
  • Studentski dom „Studentski grad“
  • Studentski dom „Studentski grad“

U gej zajednici su obavljena testiranja mobilnom jedinicom u večernjim satima na lokacijama u dogovoru sa gej zajednicom i ispred klubova Smiley and Mistique.

Rezultat: Organizovano je 16 akcija brzih testiranja u Beogradu, sa velikim odzivom mladica i devojaka koji su proverili svoj HIV status i imali prilike da se posavetuju o HIV-u, drugim seksualno prenosivim bolestima, adekvatnoj zaštiti.

Izveštaj 5 godina

APR