Projekti

Psihosocijalna podrška za osobe koje žive sa HIV-om

psp.jpg

Naziv projekta: Psihosocijalna podrška za osobe koje žive sa HIV-om

Trajanje: Šest meseci (jul-decembar 2014)

Donator: International HIV Pharmaceuticals

Cilj projekta: Unpaređenje kvaliteta života i društvenog statusa osoba koje žive sa HIV-om, njihovih porodica i osoba koje brinu o njima.

 

Prevazilaženje prepreka za testiranje (OOTT)

oot.jpg

Naziv projekta: Prevazilaženje prepreka za testiranje (OOTT)

Trajanje: Deset meseci (mart-decembar 2014. godine)

Donator: International HIV Partnerships i ViiV Healthcare

Partneri: NeLP - Mreža zemalja sa niskom prevalencijom HIV-a u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi

 

Prosvećenost o korišćenju ARV terapije za osobe koje su nedavno otkrile svoj HIV status

hiv-population.jpg

Naziv projekta: Prosvećenost o korišćenju ARV terapije za osobe koje su nedavno otkrile svoj HIV status

Trajanje: Dva meseca (septembar i oktobar 2014. godine)

Donator: EATG – European AIDS Treatment Group

 
Izveštaj 5 godina

APR