Projekti

Sprečavanje diskriminacije

sprecavanje diskriminacije1_2.jpg

Q-klub je grupa ljudi koji se suočavaju sa diskriminacijom zbog zdravstvenog statusa ali i iz drugih razloga. Jedan od osnovnih postulata u našem radu je borba za ravnopravnost i poštovanje manjinskih zajednica.

 

Smanjenje prenosa HIV-a i podrška za GMT osobe

hiv-se-ne-vidi-l.png

Naziv projekta: Smanjenje prenosa HIV-a i podrška za GMT osobe (gej muškarce, muškarce koji stupaju u seksualne odnose sa drugim muškarcima, transrodne osobe)

Trajanje: godinu dana (septembar 2013. – avgust 2014.)

Donator: amfAR fondacija

Cilj projekta: Doprinos smanjenju prenosa HIV-a i ublažavanje efekata HIV/AIDS-a među GMT populacije

 

Uvod u kombinovanu terapiju

uvod-u-arv-naslovna.png

Naziv projekta: Uvod u kombinovanu terapiju

Trajanje: 4 meseca (jul – oktobar 2013.)

Donator: EATG - Evropska grupa za terapiju AIDS-a

Cilj projekta: Povećanje znanja o korišćenju antiretrovirusne terapije (ART)

 
Izveštaj 5 godina

APR