Projekti

Zajedno za jednakost LGBT osoba

Grupa Parada copy.jpg

Naziv projekta:     Zajedno za jednakost LGBT osoba

Trajanje:     Mesec dana (jun 2012.)

Donatori:     Uprava za ljudska i manjinska prava pri Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ambasada Kraljevine Holandije.

Partneri:     Gej strejt alijansa (GSA) kao nosilac projekta, Gej lezbejski info centar (GLIC), Centar za kvir studije (CKS), Loud & Queer

 

NeLP III

nelp_logo_01.jpg

Naziv projekta:     NeLP III: Strateški sastanak – razvoj strategija i akcionog plana za obezbeđivanje trajnog zagovaranja vezanih za HIV u regionu

Trajanje:     Tri meseca (avgust 2012. – oktobar 2012.)

Donatori:     TACSO - Tehnička podrška organizacijama civilnog društva i EATG - Evropska grupa za terapiju AIDS-a

 

HTB – Bilten o tretmanu HIV-a za Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Srbiju i Crnu Goru

HTB-COVER.png

Naziv projekta:     HTB – Bilten o tretmanu HIV-a za Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Srbiju i Crnu Goru

Trajanje:     Godinu dana (maj 2012. -  jun 2013.)

Donatori:     Gilead Pharmaceuticals i Merck Sharp & Dohme Pharmaceuticals

Partneri:     International HIV Partnerships i HIV i-Base UK

 
Izveštaj 5 godina

APR