Projekti

Jačanje prevencije HIV-a i unapređenje položaja grupa ugroženih HIV-om

03hiv1.jpg

Naziv projekta: Jačanje prevencije HIV-a i zaštite grupa najugroženijih HIV-om

Trajanje: 2 godine (jul 2011.- jun 2013.)

Donatori: Globalni fond u Srbiji/PR2 Omladina Jazasa, projekat runde 8/

Cilj projekta: Jačanje PLHIV sektora kroz obezbeđivanja sredstava za zakup i tekuće  kancelarijske troškove.

Jačanje PLHIV sektora kroz obezbeđivanje sredstava za jedno radno mesto.

 

Prepoznavanje i standardizovanje usluga podrške za osobe koje žive sa HIV-om kao usluga socijalne zaštite

uvecajmo_snagu_pacijenata.jpg

Naziv projekta: Prepoznavanje i standardizovanje usluga podrške za osobe koje žive sa HIV-om kao usluga socijalne zaštite

Trajanje: 12 meseci (1.7.2011.-30.6.2012)

Partneri: Implemetaciona jednica projekta Globalnog fonda Ministarstva zdravlja, Nacionalna kancelarija za HIV/AIDS, UNAIDS, Međunarodna mreža pomoći (IAN)

Donatori: Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF), Gilead, Medicopharmacia

 

Priđi bliže

Naziv projekta: Priđi bliže


Trajanje:
12 meseci (od 1. marta 2010. godine do 1. aprila 2011. godine)

Donatori: Kooperacije holandskih fondacija za centralnu i istočnu Evropu (CNF) i Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF)

 
Izveštaj 5 godina

APR