Projekti

Prosvećenost o korišćenju ARV terapije

Pismenost o ARV terapiji.jpg

Naziv projekta: Prosvećenost o korišćenju ARV terapije

Trajanje: od jula 2007. godine do maja 2012. godine

Partneri: Omladina Jazas-a (od 2007. do 2009.), odeljenje za HIV/AIDS infektivne klinike u Beogradu

Donatori: Globalni fond u Srbiji, runda 6.

 

Centar za psihosocijalnu podršku PLHIV

Psihosocijalna podrska.jpg

Naziv projekta: Centar za psihosocijalnu podršku PLHIV

Trajanje: 24 meseci (od novembra 2007. do novembra 2009. godine)

Donatori: Globalni fond u Srbiji, Runda 6.

Cilj projekta: Unpaređenje kvaliteta života osoba koje žive sa HIV-om.

 

Pilotiranje centra za psihosocijalnu podršku PLHIV

AddictionCounseling1.jpg

Naziv projekta: Pilotiranje Centra za psihosocijalnu podršku PLHIV

Trajanje: 6 meseci (od novembra 2006. do maja 2007. godine)

Donatori: Handicap International

Cilj projekta: Uspostavljanje Centra za pružanje psihosocijalne podrške osobama koje žive sa HIV-om

 

 
Izveštaj 5 godina

APR