Vesti

Sastanak sa Sekretarijatom za zdravstvo grada Beograda

Slike_Grb_Beograda.gif
31.05.2016

U  prostorijama gradskog Sekretarijata za zdravstvo, 31. maja 2016. godine, održan je sastanak Udruženja građana Q-klub sa dr Dragoslavom Despotovićem, pomoćnikom sekretara za organizaciju zdravstvene službe i zdravstvenu zaštitu i dr Goradanom Belamarić. Povod za  sastanak bilo je pismo Q-klub-a o potrebi saradnje sa lokalnim institucijama i podrška za programe koje organizacija sprovodi. U srdačnom razgovoru predstavnik Q-klub-a je predstavio aktivnosti organizacije i istakao potrebu za uključivanjem lokalnih vlasti u aktivnosti u odgovoru na HIV/AIDS. Domaćini su pozdravili rad udruženja, prepoznali nedostatke i naveli da će razmotriti načine za pomoć udruženju. Dogovoreno je da će gradske službe uzeti u razmatranje podršku HIV/AIDS programima prilikom pravljenja plana rada za narednu godinu, a da će se u toku ove godine rado uključiti u aktivnosti poput obležavanja dana borbe protiv HIV-a ili kampanja za testiranje na HIV. Takođe, razmotriće mogućnosti da obezbede prostorije za dalji rad udruženja.

Q-klub je zadovoljan otvorenošću gradskih vlasti za razgovor i nada se da će se ova saradnja konkretizovati u skoroj budućnosti.

 

Regionalni trening: Unapređenje pristupa terapiji i tretmanu

17.05.2016

Predstavnik Q-kluba je učestvovao na regionalnom treningu Unapređenje pristupa terapiji i tretmanu (eng. Improved Treatment and Care Access – ITACA), koji je bio održan u periodu od 12. do 15. maja 2016. godine u Varšavi u Poljskoj. Trening je bio održan u organizaciji Mreže zemalja sa niskom prevalencijom HIV-a u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi (NeLP) i Evropske Grupe za AIDS Tretman (EATG).

Glavna tema treninga bile su Kaskade za tretman HIV infekcije u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi i uključenje civilne zajednice u formiranju i korišćenju ovog vrlo važnog alata. Terapijske kaskade su bile predstavljene u kontekstu univerzalnog pristupa terapiji i tretmanu i međunarodnih ciljeva 90-90-90, zacrtanih od strane Ujedinjenih Nacija do 2020. godine. Veliki akcenat je bio stavljen na važnost podataka potkrepljenih dokazima, budući da se zbog niske prevalencije HIV-a i AIDS-a podaci nisu uvek ažurni, sistematizovani ili potkrepljeni dokazima. Tokom treninga je predstavljeno neko primera kaskada tretmana HIV-a u svetu, a iz regiona je predstavljen primer razvoja kaskade u Hrvatskoj.

Kao deo obuke bila je organizovana studijska poseta odeljenu za HIV infektivne klinike u Varšavi, koja važi za jednu od klinika u Regionu koja pacijentima koji žive sa HIV-om pruža najsveobuhvatniju negu. Tokom posete je učesnicima obuke predstavljen sistem koji je razvijen na klinici u Varšavi, a koji je organizovan prema modelima nege pacijenata iz SAD.

Nakon posete Infektivnoj klinici, organizovana je studijska poseta udruženju Fondacija za Socijalnu Edukaciju, koja je jedna od vodećih organizacija civilnog sektora u Poljskoj. Tokom ove posete učesnicima obuke predstavljeni su trenutna epidemiološka slika vezana za HIV u Poljskoj, barijere sa kojim se susreću ljudi koji rade u odgovoru na HIV u Poljskoj, kao i sama organizacija Fondacija za Socijalnu Edukaciju.
Ovaj trening je kod učesnika izazvao veliko interesovanje, pa su tokom treninga već stvorene neke ideje za nacionalne i međunarodne aktivnosti za razvoj terapijskih kaskada u regionu. 

 

HIV i Vaše Telo: Više od nedetektibilnosti

hiv-and-your-boddy.jpg
17.05.2016

HIV i Vaše Telo: Više od nedetektibilnosti - Internacionalni Trening Dan, održan u Beču u periodu od 12-13. maja 2016. godine, imao je za cilj da okupi na jednom mestu iskusne infektologe i specijaliste, medicinske radnike kao i PLHIV aktiviste iz brojnih evropskih i svetskih organizacija.

Ovaj trening skup prevashodno je namenjen da ohrabri/podrži PLHIV pojedince/zajednicu edukujući ih kako da očuvaju celokupno zdravlje (kroz seriju radionica i uzajamnih diskusija); da poboljša razumevanje znakova i pojave simptoma ozbiljnih ko-morbiditeta, načine na koji se oni mogu bolje tretirati i/ili prevenirati; kako poboljšati odnos između „pacijenata“ i „lekara“; kao i da pruži dodatne, novije informacije i smernice o održavanju celokupnog zdravlja tokom starenja sa HIV-om.

Jedan od glavnih fokusa predavanja lekara bilo je – očuvanje i razumevanje dugoročnog stanja starenja sa HIV-om, kod pacijenata nakon supresije virusa u krvi (odnosno dosezanja nivoa nedetektibilnosti) i kako prevenirati određene ozbiljnije komplikacije usled pojave ko-morbiditeta ili ko-infekcija.

Nekoliko ključnih aspekta o komplikacijama koje se mogu javiti sa HIV-om tokom starenja, predstavljeno je kroz seriju predavanja, diskusija i radionica. Prvi aspekat odnosio se na kardiovaskularne bolesti i rizike za pojavu ko-morbiditeta. O njima je govorio Profesor Neil Poulter, epidemiolog i kardiolog sa Imperial Koledža u Londonu; Drugi aspekat odnosio se na koštane i bubrežne bolesti kao potencijalne rizike za dobijanje ko-morbiditeta. O ovoj problematici govorili su nefrolog Angar Rieke, sa Klinike Kemperhof Koblenz (Nemačka) i Profesor infektolog Giovanni Guaraldi, sa Univerziteta u Modeni i Reggio Emilia (Italija).

Takođe, izdvojili bismo izuzetno značajna predavanja profesorke Valerie Poucher-Martinez, sa Instituta za Infektivne bolesti, Pitiè-Salpêtriére u Parizu, o koinfekcijama Hepatitisom C i predavanje Profesora Jean-Philippe Spanoa, sa odeljenja za onkologiju u Pitiè-Salpêtriére bolnice u Parizu, o rizicima i pojavama nespecifičnih analnih i drugih kancera kod osoba koje imaju dobar nivo CD4 ćelija i nedetektibilan nivo virusa u krvi.
 

 

Obeležavanje Međunarodnog dana sećanja na preminule od AIDS-a

C360_2016-05-15-20-43-33-508.png
16.05.2016

Udruženje građana Q-klub je učestvovao u manifestaciji povodom obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na preminule od AIDS-a 2016. godine u Beogradu (International AIDS Candlelight Memorial Day). Ovaj dan je u Srbiji gradu bio obeležen po trinaesti put, 15. maja, akcijom u zajednici pod sloganom “Uključi, nauči, osnaži”.

U Beogradu je akcija održana na Akademskom platou, gde je grupa organizacija koje rade na odgovoru na HIV u zajednici, održala akciju komemorativnog paljenja sveća u obliku crvene trake – simbola odgovora na HIV, puštanja 150 crvenih balona sa porukama podrške u nebo, besplatno, dobrovoljnog i poverljivog savetovanja i testiranje na HIV, razgovora sa građanima i deljenja informativno edukativnog materijala.

U akciji su učestvovali: USOP, Udruženje građana Više od pomoći, Udruženje građana Žena plus, Udruženje građana AS centar, Asocijacija Duga, Udruženje građana Q-klub, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd.

Manifestacija u Srbiji je bila deo međunarodne inicijative koja se sprovodi svake godine u trećoj nedelji maja u većini zemalja u svetu još od 1983. godine i u obeležavanju učestvuje mreža ljudi koji aktivno učestvuju u odgovoru na HIV, u znak sećanja na one koji su preminuli od AIDS-a, kako bi se pokazala solidarnost sa ljudima koji žive sa HIV-om, ali i da bi se podigla svest u društvu, smanjila postojeća stigma i diskriminacija i dala nada novim generacijama.

 

Izveštaj o aktivnostima poodom Evropske nedelje testiranja i svetskog AIDS dana

report.png
15.04.2016

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ je objavio Izveštaj o realizovanim aktivnostima u okviru obeležavanja treće Evropske nedelje testiranja na HIV i hepatitise B i C, 20-27. novembra, i svetskog AIDS dana, 1. decembra 2015. godine.

Q-klub je učestvovao u realizaciji ovih aktivnosti i bio jedan od motivatora za realizaciju aktivnosti u okviru Evropske nedelje testiranja.

Izveštaj možete pogledati ovde.
 

 
 
AIDSresurs

Izveštaj 5 godina

APR