Vesti

BIHIVA evropska hiv/hepatitis C konferencija

ehhc.JPG
17.12.2015

Evropska HIV/HCV Konferencija održana je ove godine u Londonu, u periodu od 10-11. decembra 2015. godine, u saradnji sa Britanskim HIV udruženjem (BHIVA).

Ovogodišnju konferenciju otvorio je dr Sanjay Bhagani sa uvodnom temom o ozbiljnosti HIV/HepC koinfekcije, koja prevazilazi granice zapadne Evrope.

Na ovogodišnjoj konferenciji je i dalje kao jedno od ključnih problema bilo ukazivanje na političko i javno zanemarivanje ovog ozbiljnog zdravstvenog problema kao i nedovoljnog interesovanja za dalje istraživanje i razvoj vakcine protiv HCV. Danas u svetu sa HIV infekcijom zivi preko 36 miliona ljudi, dok sa hepatitisom B i/ili C više od 400 miliona ljudi.

Svrha konferenije bila je ukazivanje  na ozbiljnost sa kojim se Evropa, a i svet trenutno suočavaju, kao i potreba da se podigne svest političkih vlada u zemljama gde se ovaj problem zanemaruje. Iako je Svetska zdravstvena organizacija usvojila globalnu strategiju o prevenciji i lečenju HCV/HBV, njena dalja implementacija u većini evropskih zemalja predstavlja alarmantnu situaciju i ozbiljan izazov. Kao primer je navedena Rusija (u kojoj živi preko 5 miliona osoba sa HCV-om, a gde država zanemaruje lečenje tih osoba) kao i pojedine zemlje istočne i jugoistočne Evrope koje na žalost slede primer Rusije i zanemaruju ovaj ozbiljan problem, a gde je lečenje izuzetno skupo (Poljska, Ukrajina, Mađarska, Hrvatska, Srbija).

O ovom problemu i efikasnim načinima izgradnje infrastruktura za testiranje (prevenciju), dijagnostiku i lečenje pacijenata govorila je profesorka dr Mojca Matičić, sa Univerziteta Medicinskog Centra u Ljubljani (Slovenija). Profesorka je ukazala da je u Sloveniji program prevencije HCV efikasan u istoj meri kao i program preveniranja HIV infekcije. Testiranje i lečenje HCV je sugerisano kao strategija smanjenja pojave HCV kod osoba koji intravenski koriste drogu (u terapiji je u Sloveniji dostupan intraferon, kao i pojedini DAAs). U Sloveniji, gde je program smanjenja štete (harm reduction program) sproveden još od ranih 90-tih, prevalencija je jedna od najnižih u ovoj regiji. Osobe koje su bile podvrgnute terapiji, pokazale su znatno poboljšanje i promene u daljem životu, oporavku od korišćenja droga, zdravije životne navike i dr.

Ovogodišnja konferencija bila je izuzetno značajna i zanimljiva po sadržaju od kojih vam izdvajamo samo nekoliko:

Izuzetno predavanje dr Fabien Zoulima (Hospites Civils de Lyon, Francuska) o nužnosti dostupnosti i obezbedjivanju novih, savremenijih terapija za lecenje HBV infekcije. Za lečenje hepatitisa B se i dalje koristi α-interferon, međutim samo kod 3% pacijenata se pokazala uspešnost izlečenja ovom terapijom. Danas se sve više u kliničkom istraživanju procenjuje da je ključ budućeg pronalaženja adekvatnije terapije u targetiranju ccc-DNK.

Predavanje dr David Pinata (Imperial College Healthcare NHS Trust, London) u mnogome je istekao problem jetre i šta se dešava kada jetra oboli usled nelečenja HCV-a. Govorio je o kanceru jetre tzv. hepatocelularnom karcinomu, koji predstavlja ozbiljnu pretnju kod osoba sa HBV i HCV infekcijom. Francuska klinička studija Mortavic pokazuje da se u 40% slučajeva ova vrsta kancera razvija kod HCV koinficiranih pacijenata. Rana dijagnoza uz fibrosken i redovni monitoring (uz PCR-viral load test), kao i adekvatna novija terapija  može da spreči nastanak ili dalju progresiju ovog tipa kancera kod osoba koje žive sa hepatitisom B/C.

Profesor dr Vincent Malleta govorio je o tome šta se dešava nakon što se jetra oporavi i izleči od hepatitisa C (savremena terapija omogućava potpuno izlečenje i dalju progresiju oboljenja jetre - fibrozu ili cirozu. Očekivani životni vek kod osoba na ovim terapijama je kao i kod prosečne zdrave osobe. no što je izuzetno bilo zanimljivo je predavanje dr Antonia Rivera-Juareza (Maimonides Institute od Biomedical Research, Cordoba) i dr Harry Daltona (Royal Cornwall Hospital, UK) o prisutnosnti HEV infekcije i ozbiljnosti virusa koji se u najvećoj meri prenosi putem kontaminirane hrane - nedovoljno kontrolisanom hranom pretežno svinjskom, direktnog kontakta – preko krvi, dojenja, a za razliku od HBV ili HCV, ovaj virus napada neurološki sistem osobe, ostavljajući degenerativne i fatalne posledice. Lečenje ili terapija i dalje su nedostupne za ovu vrstu virusa.

Kao poslednja dva od mnogobrojnih zanimljivih sadržaja, izvojili bismo predavanje dr Svilena Konova iz Evropske AIDS treatment grupe, koji je predstavio rezultate istraživanja u saradnji sa većinom evropskih organizacija i o pristupu HCV terapiji i lečenju u evropskim zemljama. Ovo su bili rezultati: od ukupno 34 zemalja u kojima su podaci prikupljeni i uporedjeni sa rezultatima Svetske zdravstvene organizacije - 12 zemalja od ukupno 34 nema uopšte pristup DAAs grupama lekova, uključujući pre svega Srbiju i Makedoniju. Napomenuto je da većina zemalja nema ni nacionalni plan i strategiju prevencije i lečenja hepatitisa (u koji je Srbija takođe navedena kao zemlja).

Poslednje, ali i svakako važno po sadržaju bilo je predavanje dr David Stuarta iz Dean Street 56 HIV klinike, koji je predstavio metodologiju rada klinike i glavne izazove sa kojima se osobe koje konzumiraju chem droge suočavaju, i problematiku ChemSex-a.

Na ovogodišnjoj konferenciji je ispred Q-klub udruženja, učestvovao Denis Memisević.

Više fotografija sa konferencije možete pogledati na Twitter strani Q-kluba

 

Humanitarna pomoć povodom Svetskog dana odgovora na HIV/AIDS

donacija-farmanea.jpg
02.12.2015

Za pacijente koji žive sa HIV-om i koji se trenutno leče na šestom odeljenju Klinike za tropske i infektivne bolesti u Beogradu, Apoteka „Krug“, iz Apotekarske ustanove Farmanea izdvojila je na svoju inicijativu neophodna higijenska sredstva.

Ova donacija upriličena je povodom Svetskog dana odgovora na HIV/AIDS. Volonteri Q-kluba su direktno pacijentima uručili pakete podrške. Taj gest je bio od velikog značaja za pacijente jer je ovo bila prilika kada se njih i njihovih potreba neko direktno setio.

U ime pacijenata se zahvaljujemo Apoteci „Krug“ i ZUA Farmanea.

 

Podrška filmskom festivalu Merlinka

merlinka.JPG
01.12.2015

Aktivisti Q-kluba su podržali filmski festival Merlinka prigodnim govorom o životu osoba koje žive sa HIV-om, njihovom položaju i o uslugama koje za njih postoje u Republici Srbiji.

Govor je bio uvod za film „S ljubavlju“, koji je bio jedan od tri filma prikazanih 1. decembra u okviru filmskog festivala Merlinka povodm obeležavanja Dana borbe protiv HIV/AIDS-a i podrške osobama koje žive sa HIV-om.

 

Radionice na Medicinskom Fakutletu

12295419_439406266255150_8787592985086316066_n.jpg
01.12.2015

Q-klub je u saradnji sa Centrom za naučno-istraživački rad studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu održao dve radionice:
- Radionicu o prevenciji HIV-a i seksualno prenosivih bolesti
- Radionicu o životu sa HIV-om i problemima sa ko ima se suočavaju u zdravstvenom sistemu.

Volonteri Q-kluba su razgovarali sa oko trideset studenata medicinskog fakulteta, i otvoreno diskutovali o rizicima kojima se može preneti HIV, načinima da se infekcija predupredi, ali i o tome kako izgleda živeti sa HIV-om, sa kakvim se stavovima, predrasudama i preprekama susreću osobe koje žive sa HIV-om u svakodnevnom životu, ali i u zdravstvenom sistemu.

Cilj ovih radionica bio je senzitivizacija studenata i podizanje svesti, kako bi u svom sutrašnjem profesionalnom radu kvalitetnije lečili osobe koje žive sa HIV-om, ali jednako da budu odgovoriniji u vezi sa sopstvenim zdravljem i rizicima vezanim za HIV i PPI.

 

U pripremi za obeležavanje prvog decembra

donacija-klinika.jpg
30.11.2015

Q-klub će povodom prvog decembra, Svetskog dana odgovora na HIV, organizovati brojne aktivnosti. Jedna od aktivnosti biće i direktna podrška za osobe koje žive sa HIV-om, koje se trenutno nalaze na lečenju na Infektivnoj klinici u Beogradu. Za njih su obezbeđeni odgovarajući higijenski paketi, koje će im direktno uručiti naši volonteri.

 
 
AIDSresurs

Izveštaj 5 godina

APR