Vesti

Regionalni sastanak zapadnog Balkana

22.10.2006

22. 10. - 26. 10. 2006, Mavrovo, Makedonija

U organizaciji  Partnership in Health od 22. do 26.septembra 2006. godine održan je regionalni sastanak zapadnog Balkana a po prvi put u rad konferencije su uključene i osobe koje žive sa HIV/sidom (PLWHA). Uz  svesrdnu podršku i zalaganje Omladine JAZAS-a,Q-Club  je  poslao svoja dva delegata. Prisustvovali su i učesnici iz: Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Srbije sa kosovom. Za mesto sastanka određjena je Makedonija i jezero Mavrovo. Cilj sastanka bio je upoznavanje, lociranje i rešavanje problema osoba koje zive sa HIV/sidom. Program je vodio Kevin Moody iz kanadske organizacije GNP+ u koordinaciji sa Svitlanom Moroz iz ukrajinske organizacije All-Ukrainian Network of PLWH.
Konferencija je imala za cilj umrežavanje, osnaživanje pojedinaca i organizacija koje se bave PLWH. Sastanak je otpočeo izlaganjem situacije  PLWH na zapadnom  Balkanu a potom su usledela predavanja i treninzi na temu:    

 • Nacionalnog umrežavanja
 • Istorijata G. I. P. A.
 • Orgazinizacione piramidne mreže
 • Zagovaranja
 • Integracije u mreže
 • G. N. P.
 • Sida je pitanje ljudskih prava
 • Poznavanje potreba
 • Zalaganje za solidanost
 • Kako se pravi i implementira mreža.

Tokom ovog četvorodnevnog sastanka ojačana je ideja stvaranja regionalne mreže zapadnog Balkana, osoba. Organizacija i institucija koje se bave PLWHA. 

 

X Međunarodna Letnja Škola STOP AIDS “Joseph Scheich” (ISSSA X),

01.08.2006

01-08.avgust,2006, Kopaonik

U okviru desete  međunarodne letnje škole Omladine Jazasa, Q-Club je imao sopstveni program. Prisustvovali su domaći predavači Miloš Stojanović (Omladina JAZAS-a), Nada Mićić i Nenad Petković (Q-Club) i inostrani predavači Mick Matthews (The Global Fund, Švajcerska), Wojciech Tomczynski (SIEC PLUS, Poljska) i Jelle Houstma (Doutch Hiv Association, Holandija). U okviru programa  obrađivane su teme koje direktno utiču na rad Q-Cluba.

Teme predavanja i radionica:

 • Analiza stanja koja utiču na PLWHA u zemljama učesnika,
 • Savremeni pristup terapiji i trendovi,
 • Zakonska rešenje u vezi HIV/side u Srbiji,
 • Strategija dugog življenja sa HIV/sidom i komplikacije u toku terapije (uz osvrt na neželjene efekte terapije),
 • Javna zagovaranja za rešavanje problema PLWHA,
 • Saveti u strategiji planiranja rada Q-Cluba.

Pored vrlo korisnog edukativnog programa, Letnja Škola na Kopaoniku je bila i odlična prilika za uspostavljanje kontakata sa ljudima iz organizacija koje se bave PLWHA iz regiona i sveta. 

 
 
AIDSresurs

Izveštaj 5 godina

APR