Vesti

Evropska nedelja testiranja - Najava testiranja u Beogradu

Logo-Latin.png
20.11.2015

Udruženje građana Q-klub, Centar za afirmaciju pozitivnog života, će u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Grada Beograda, Zavodom za zaštitu zdravlja studenata i Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ i Asocijacijom Duga organizovati brza testiranja na HIV u Beogradu u periodu od 23. do 27. novembra 2015. godine.

Akcijom brzog testiranja će biti obuhvaćeni domovi studenata i to prema sledećem rasporedu:

 

  • Ponedeljak, 23. novembar, od 20 do 23, studentski dom Karaburma
  • Ponedeljak, 23. novembar, od 20 do 23, studentski dom Košutnjak
  • Utorak, 24. novembar, od 20 do 23, studentski dom 4. April
  • Utorak, 24. novembar, od 20 do 23, studentski dom Patris Lumumba
  • Sreda, 25. novembar od od 20 do 23, studentski domovi Slobodan Penezić i Rifat Burdžević
  • Sreda, 25. novembar od 20 do 23, studentski dom Kralj Aleksandar I (Lola)
  • Četvrtak, 26. novembar od 20 do 23, Studentski grad, testiranje u I i II bloku

Testiranja na HIV se organizuju povodom treće po redu akcije Evropska nedelja testiranja, koja se tokom 2015. godine organizuje na celom kontinentu Evrope u periodu od 20. do 27. novembra. Slogan ovogodišnje Evropske nedelje testiranja na HIV i hepatitise je „Testiraj! Leči! Spreči!“, a nacionalna kampanja u Srbiji pod sloganom „Hoću da znam!"

Srbija spada među zemlje sa najnižim stepenom testiranih osoba na HIV. Širom zemlje postoje centri za dobrovoljno, poverljivo savetovanje i testiranje na HIV (njih 24). Međutim, svest o potrebi za testiranjem i prednostima znanja svog HIV statusa je dosta niska, pa je broj ljudi koji koriste uslugu testiranja jako nizak. Kao posledicu gledamo da je oko 30-50% osoba koje su inficirane HIV-om nisu svesni da su HIV pozitivni, a skoro 70% osoba u Srbiji koji otkriju svoj HIV status to urade kasno, pa zbog toga kasnije i počinju da koriste terapiju.

Prema istraživanjima širom Evrope 80% novih infekcija se dešava od osoba koji nisu svesni da su inficirani HIV-om.

Akcijom brzog testiranja na HIV želimo da doprinesemo podizanju svesti i važnosti testiranja na HIV i poznavanja sopstvenog statusa.

Za sve dodatne informacije vam stojimo na raspolaganju putem telefona 063 510 754 ili putem mejla na office@q-club.org.

 

Nova brošura „Starenje i HIV”

starenje-i-hiv.png

Q-klub je objavio brošuru „Starenje i HIV” - priručnik za ljude koji žive i stare sa HIV infekcijom. Brošura je pripremljena u saradnji sa JUSTRI organizacijom iz Londona.

Mnogo ljudi koji živi sa HIV-om, neki i više od 25 godina, sada ulaze u fazu života kada su posledice starenja postale stvarnost. Druge starije osobe koje su otkrile svoj status nedavno, suočavaju se sa novim medicinskim dijagnozama tokom starenja. U prošlosti, HIV infekcija podrazumevala je malu verovatnoću za dostizanje duboke starosti. Ipak, efikasna antiretrovirusna terapija (ART) je sve promenila.

Povećanje životnog veka kod osoba sa HIV-om, pored terapije i redovnog praćenja zdravstvenog stanja, sada se zasniva na kontroli zdravstvenog stanja u starosti, bolestima povezanim sa HIV-om, komplikacijama HIV-a i neželjenim efektima antiretrovirusne terapije. Cilj ovog priručnika je da ukaže na izazove koji dolaze uz starenje i HIV i da pruži praktične savete.

Autori izvorne brošure su dr Mike Youle i dr Gabrielle Murphy.

Brošuru na srpskom jeziku možete preuzeti ovde: http://q-club.org.rs/files/starenje_i_hiv_2015.pdf
 

 

Najnovije smernice EACS-a za lečenje HIV infekcije

guidelines.png
30.10.2015

Na upravo održanoj EACS 2015 konferenciji predstavljene su najnovije EACS smernice za lečenje HIV infekcije. Ova najnovija verzija, 8.0., sadrži značajne promene u skoro svim delovima vodiča i na najbolji način odražava program i najinteresantnije detalje sa same konferencije.

Pre svega, preporuka je da se sa antiretrovirusnom terapijom (ART) počne odmah. ART se preporučuje svim osobama koje su HIV pozitivne, bez obzira na broj CD4 ćelija. Glavni razlozi za ovu promenu su rezultati START studije koja je pokazala povoljnije kliničke rezultate kod HIV pozitivnih osoba kod kojih je iniciran ART na visokom broju CD4 ćelija u poređenju sa osobama kod kojih je terapija započeta na nižem broju CD4 ćelija.

Promenjene su i preporučene kombinacije za početak terapije, tako da su prioritetni režimi sa 13 smanjeni na 6 opcija. Od 6 kombinacija sa kojima se preporučuje da treba započeti terapiju, 4 su bazirane na integraznim inhibitorima - INSTI (DTG i TDF/FTC ili ABC/3TC, TDF/FTC/EVG/C i TDF/FTC + RAL), 1 na nenukleozidnim inhibitorima reverzne transkriptaze - NNRTI (RPV/TDF/FTC) i 1 na protezanim inhibitorima PI (DRV/r + TDF/FTC).

Takođe, značajna novina je u sekciji koja se odnosi na ko-infekcije, a psoebno Hepatitis C i koja je sada ažurirana tako da odražava veliki napredak u anti-HCV terapiji sa lekovima sa direktnim antivirusnim delovanjem (DAA) i postepeno ukidanje interferona.

Na osnovu rezultata studije PATNER, preporuke o post-ekspozicionoj profilaksi PEP su revidirane tako da se ako je HIV pozitivna osoba koja je izvor dokumentovano nedektabilna u pogledu HIV-RNK, PEP se više ne preporučuje . Korišćenje TDF/FTC + RAL ili DRV/r se sada preporučuje kao ARV režim za PEP.

Novi odeljak o Pre-ekspozicionoj profilaksi PrEP je dodat Smernicama. PrEP (TDF/ FTC) treba preporučiti osobama koje su u visokom riziku od infekcije HIV-om, i to kako MSM i transrodnim osobama tako i kod visokog rizika za heteroseksualne muškarace i žene.

Dakle, aktuelne smernice za lečenje HIV infekcije održavaju najnovija saznanja i dostignuća nauke. Ostaje samo pitanje kako ih primeniti u zemljama koje imaju ograničene resurse ili ne posvećuju dovoljno pažnje lečenju HIV-a i ko-infekcija, poput Srbije. Ipak, barem znamo u kom pravcu treba da se krećemo.

Smernice na engleskom možete preuzeti sa http://www.eacsociety.org/guidelines/eacs-guidelines/eacs-guidelines.html

 

Evropska konferencija o AIDS-u 2015 u Barseloni

conference.png
28.10.2015

Petnaesta po redu Evropska konferencija o AIDS-u održana je od 20. do 24. oktobra 2015. godine u Barseloni u organizaciji Evropskog društva kliničara za borbu protiv AIDS-a (EACS). Na konferenciji se okupilo više od 3500 delegata – zdravstvenih stručnjaka i aktivista iz cele Evrope.

Ova konferencija se organizuje jednom u dve godine, a svakom prilikom bude predstavljeno puno raznovrsnih istraživanja, studija slučaja i novina vezanih za HIV – pa ni ovogodišnja konferencija nije bila izuzetak. Glavni cilj konferencije je uvek predstavljanje, kritičko razmatranje novih informacija i novog znanja, što je fundamentalni deo dobr kliničke prakse i zdravstvene zaštite vezane za prenos i lečenje HIV-a, hepatitisa, ali i drugih koinfekcija i komorbiditeta. Ove godine je bilo predstavljeno više od 600 prezentacija u vidu predavanja, poster-prezentacija ili vebinara. Održan je sastanak zajednice, za kvalitetnije međunarodno umrežavanje i prekograničnu saradnju.

Na konferenciji je učestvovalo nekoliko lekara i aktivista iz Srbije. Q-klub su predstavljali Nada Mićić, Nenad Petković i Denis Memišević.

Detaljnije o konferenciji možete videti na sajtu konferencije http://www.eacs-conference2015.com.

 

Poseta DPST centru u Barseloni

bcncheckpoint_01.jpg
21.10.2015

Po završetku sastanka "Više od DPST centara", predstavnik Q-kluba je iskoristio prilku da poseti jedan od vodećih evropskih DPST centara u zajednici – BCN Checkpoint.

BCN Checkpoint je DPST centar koji je pokrenut kao inicijativa u zajednici, a u kojem i danas rade isključivo članovi zajednice, kao savetnici za DPST, volonteri, čak i kao manekeni za kapmanje za testiranje. Centar se nalazi u gej kvartu Barselone i najveći deo rada je fokusiran na MSM populaciju. U Centru se mogu obaviti brzi testovi na HIV, Hepatitis C, ali i druge polno prenosive bolesti, kao što su sifilis i gonoreja.

Tokom skoro decenije rada, Centar je uspostavio izvrsne odnose sa zdravstvenim institucijama u Španiji. Trenutno učestvuju u istraživanju nove tehnologije – brzih testova na HIV koji uključuju i test na broj virusnih kopija, koji bi trebalo značajno da poveća osetljivost testiranja, a drastično smanji period prozora.

 

 
 
AIDSresurs

Izveštaj 5 godina

APR