Vesti

Izveštaj o aktivnostima tokom Evropske nedelje testiranja

ETW-logo_0.gif
29.03.2015

Objavljen je izveštaj vezan za aktivnosti tokom Evropske nedelje testiranja 2014 i obuhvata aktivnosti sprovedene na nivou čitave Evrope. Izveštaj je pripremila organizacija HIV in Europe, koja je nosilac ove pan-evropske manifestacije.

Izveštaj obuhvata podatke o organizacijama koje su učestvovale, količini objavljenih testova, ciljne grupe sa kojima je rađeno testiranje i autrič, medijska pokrivenost akcije. U izveštaj su uvršteni i primeri „dobrih praksi“ postignutih tokom Evropske nedelje testiranja 2014, a među ovim primerima dobrih praksi je i uspešna akcija testiranja koju je sproveo Q-klub u saradnji sa u saradnji sa Asocijacojom Duga, Gradskim zavodom za javno zdravlje Beograda i Zavodom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, kao i upešna akcija koju je na regionalnom nivou sproveo NeLP (mreža zemalja sa niskom prevalencijom HIV-a u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi).

Izveštaj na engleskom jeziku možete pročitati ovde.

 

Preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti

26.03.2015

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je dala Preporuku mera za ostvarivanje ravnopravnosti, koja je namenjena Ministarstvu zdravlja Republike Srbije. Ova preporuka obuhvata sve zdravstvene institucije pod ingerencijom Ministarstva zdravlja i odnosi se na proceduru upisivanja HIV statusa na zdravstvena dokumenta u zdravstvenim institucijama.

Preporuka mera je posledica istraživanja kao i zabeleženih slučajeva diskriminacije u kojima je HIV status pojedinih osoba bio dodatno, a nepropisno, istaknut na zdravstvenim dokumentima. Na taj način se dodatno doprinosi stigmatizaciji osoba koje žive sa HIV-om, a prema kojima već postoji izražena socijalna distanca.

Preporuku mera u celosti, kao i obrazloženje možete pročitati ovde.

 

 
 

Pregovaračko poglavlje 28 – skup u Palati Srbija

28.jpg
02.03.2015

U organizaciji Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, u Palati Srbija, 2. marta 2015. godine, održan je skup predstavnika udruženja građana koja su zainteresovana za učešće u pregovaračkom procesu o pristupanju Evropskoj uniji u okviru poglavlja 28. Poglavlje 28 odnosi se na zaštitu potrošača i zaštitu zdravlja. Skup su otvorili Ivana Ćirković - direktorka Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, Vesna Kovač – državna skeretarka u Ministartvu trgovine, turizma i telekomunikacija, koja je inače koordintor pregovoranja u okviru poglavlja 28, i Predrag Sazdanović – pomoćnik ministra u Ministarstvu zdravlja. Najveću pažnju prisutnih predstavnika udruženja izazvalo je obraćanje g-dina Sazdanovića kome je bilo upućeno i najviše pitanja, međutim, pomoćnik ministra nije imao vremena da dovoljno vremena da u potpunosti odgovori.

U drugom delu skupa Dalibor Matić iz Ministrava vanjskih poslova Hrvatske preostavio je isustva Hrvatske u procesu pregovaranja i izazove sa kojima su se oni suočavali u okviru ovog poglavlja, pre svega iz aspekta zaštite potrošača. Proces pregovaranja je svakako veoma značajan i predstavlja dobru priliku da se sistem zaštite zdravlja unapredi uz konstruktivnu ulogu civilnog društva. Međutim, uz sve pohvale Kancelariji na trudu da organizuje ovaj skup, utisak je da bi predstavnici vlasti morali biti još mnogo otvoreniji za predloge i probleme civilnog društva kako bi došlo do pravog napretka i očekivane društvene promene.

Skupu je ispred udruženja Q-klub prisustvovao Nenad Petković.

 

Sastanak RFZO i udruženja pacijenata

rfzo.jpg
26.02.2015

Na poziv nove direktorke Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, dr Verice Lazić, u Fondu je, 26. februara 2015. godine, održan sastanak između predstavnika udruženja pacijenata i direktorke Fonda. Cilj sastanka bio je upoznavanje i inicijalno predstavljanje problema sa kojima se pacijenti i njihova  udruženja susreću. Sastanku je prisustvovalo preko 30 predstavnika različitih udruženja, a sa strane RFZO-a prisustvovale su, pored direktorke Lazić, Sanja Mirosavljević i Aleksandra Gazivoda koje su zadužene za saradnju sa pacijentima.

U uvodnom govoru direktorka Lazić istakla je da je njeno opredeljenje da unapredi odnose i saradnju sa udruženjima pacijenata, što je naišlo na dobar prijem kod druge strane. Konstatovano je da je ovo dobra inicijativa ali da bi za produktivniji rad bilo potrebno organizovati tematske sastanke na kojima bi se razmatrala moguće rešenja za konkretne probleme i na koje bi došla udruženja koje imaju slične potrebe. RFZO je preuzeo obavezu da u skorom narednom periodu organizuje ove sastanke.

Ispred udruženja Q-klub satanku je prisustvovao Nenad Petković.

 

Manifest o prevenciji HIV-a: PrEP nam treba odmah!

prep1.jpg
28.02.2015

OTVORENO PISMO ORGANIZACIJA HIV I LGBT ZAJEDNICA U EVROPI I DRUGIH ZABRINUTIH EVROPLJANA FARMACEUTSKOJ IDUSTRIJI I EVROPSKIM I NACIONALNIM INSTITUCIJAMA.

Tokom prethodnih godina se povela  žučna debata o ulozi antiretrovirusnih lekova (ARV) u strategijama za prevenciju HIV-a. Jedna od važnih uloga je njihovo korišćenje u vidu preekspozicione profilakse (PrEP), što znači da se neki od ARV lekova koriste za smanjenje rizika od infekcije kod HIV negativnih ljudi koji budu u nekom riziku od HIV-a. Američka agencija za bezbednost hrane i lekova (FDA) je 2012. godine odobrila korišćenje kombinacije tenofovira i embitricitabina (Truvada(R)) kao PrEP-a. U Evropi ova kombinacija nije dostupna kao prevencija, osim za ljude koji su uključeni u naučna istraživanja.
Nedavno su dva velika evropska naučna istraživanja – PROUD, sprovedeno u Engleskoj i IPERGAY, sprovedeno u Francuskoj, objavila rezultate prema kojima je efektivnost PrEP-a za HIV izuzetno visoka.

Iako se za PeEP vezuju kompleksna pitanja, kao što su: Kako će se određivati kome je PrEP potreban? Kako će se izdavati? Ko će plaćati za PrEP? sa njima je moguće izaći na kraj i treba preduzeti korake da PrEP postane dostupan.

Ovim otvorenim pismom organizacije HIV i LGBT zajednica  u Evropi pozivaju javne zdravstvene institucije i farmaceutske kompanije da pomognu poboljšanje prevencije HIV-a, seksualno i reproduktivno zdravlje gej muškaraca i drugih muškaraca koji imaju seks sa muškarcima i koji su u riziku od HIV-a.

Kao organizacije koje predstavljaju zajednice u Evropi, skreću pažnju na sledeća pitanja:

 • Broj novoinficiranih HIV-om u Evropi je u konstantnom porastu, naročito među ključnim populacijama (muškarci koji imaju seks sa muškarcima, zatvorenicima, osobama koje injektirajući koriste droge, seksualnim radnicama i radnicima, transrodnim osobama i migrantima, između ostalih).
 • Moramo da poboljšamo alate i strategije za prevenciju HIV-a za ključne populacije koje su u riziku od dobijanja HIV-a.
 • Moramo da imamo dodatne alate za prevenciju, te da razvijemo strategije kako da ih koristimo u kombinaciji sa postojećima. Jedino ćemo tako uspeti da okončamo pandemiju HIV-a.
 • Efektivnost PrEP-a je dokazana u vrlo kvalitetnim naučnim istraživanjjima u Evropi i ona su pokazala da PrEP drastično smanjuje rizik od prenosa HIV-a
 • PrEP je u Evropi potreban odmah i zahtevamo da postane dostupan. PROUD i IPERGAY studije, kao i druge studije sprovedene u zajednici pokazuju da postoji potreba za PrEP-om kod ljudi koji su u povišenom riziku od HIV-a.
 • PrEP se već neformalno koriti u određenim situacijama. Kada se na taj način koristi, nema odgovarajućeg medicinskog nadzora. Za pripadnike ključnih populacija je neophodno da mogu da odluče hoće li koristiti PrEP i omogućiti im da to korišćenje PrEP-a bude bezbedno.

Pozivamo sve ključne aktere da PrEP učine dostupnim i pristupačnim u Evropi:

 • Zahtevamo od Gileada, proizvođača Truvade(R) da odmah registruje ovaj lek za indikaciju u vidu PrEP-a kod Evropske agencije za lekove (EMA).
 • Zahtevamo od Evropske agencije za lekove da prokrči put kroz zakonsku regulativu kako bi PrEP bio dostupan.
 • Zahtevamo od farmaceutskih kompanija da rade na nezavisnim istraživanjima koja bi otvorila nove mehanizme korišćenja PrEP-a kao dela preventivnih programa. PrEP mora biti efektivan, bezbedan i lak za korišćenje.
 • Zahtevamo od Evropskog centra da kontrolu bolesti i zaraza (ECDC) da sazove radnu grupu koja bi razvila evropski vodič za PrEP. Ovu grupu bi trebalo da čine predstavnici civilnog društva i zdravstvenih institucija. Ovaj vodič bi trebalo da propiše:
  • kada je PrEP najefektivniji
  • dostupnost PrEP-a širom Evrope
  • protokol za praćenje korišćenja PrEP-a.
 • Zahtevamo od vlada u Evropi da razmotre načine za refundacije PrEP-a za one kojima je potreban.
 • Zahtevamo da PrEP bude integrisan u širu i holističku strategiju o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, u kojoj bi takođe trebalo da se nađu savetovanje, testiranje, terapija i vakcinacija protiv SPI, nabavljanje kondoma i lubrikanata, postekspoziciona profilaksa i grupe samopomoći. Ni jedan od ovih preventivnih metoda ne predstavlja konkurenciju bilo kom od drugih metoda.

Q-klub je jedan od potpisnika ovog dokumenta. Tekst celokupnog manifesta na engleskom možete pogledati ovde.
 

 
 
AIDSresurs

Izveštaj 5 godina

APR